Του έκλεψε την Lamborghini και τον ακολούθησε με scooter