Πρεμιέρα για το νέο σύστημα infotainment της Porsche

Πρεμιέρα για το νέο σύστημα infotainment της Porsche
Τα γραφικά έχουν βελτιωθεί.

Τα γραφικά έχουν βελτιωθεί.

Το σύστημα μπορεί να ειδοποιήσει τον οδηγό για τις προγραμματισμένες του δραστηριότητες.

Το σύστημα μπορεί να ειδοποιήσει τον οδηγό για τις προγραμματισμένες του δραστηριότητες.