Πως θα αυξήσεις τη ζωή των μπαταριών & την αυτονομία ενός ηλεκτρικού;

Πως θα αυξήσεις τη ζωή των μπαταριών & την αυτονομία ενός ηλεκτρικού;
Οι κατασκευαστές καλύπτουν με εγγύηση τις μπαταρίες των ηλεκτρικών συνήθως για 8 χρόνια ή για 160.000 χιλιόμετρα

Οι κατασκευαστές καλύπτουν με εγγύηση τις μπαταρίες των ηλεκτρικών συνήθως για 8 χρόνια ή για 160.000 χιλιόμετρα

Πως θα αυξήσεις τη ζωή των μπαταριών & την αυτονομία ενός ηλεκτρικού;