Αυτόματο Puma με 155 PS: Γρήγορο, ευχάριστο στο δρόμο & φουλ εξοπλισμό

Στον κορυφαίο χώρο αποσκευών συναντάμε και το καινοτόμο σύστημα MegaBox προσθέτοντας 80 λίτρα

Στον κορυφαίο χώρο αποσκευών συναντάμε και το καινοτόμο σύστημα MegaBox προσθέτοντας 80 λίτρα