Ευάγγελος Κοσμάς: «Η ΔΕΠΑ υιοθετεί τα κριτήρια ESG»

Ευάγγελος Κοσμάς: «Η ΔΕΠΑ υιοθετεί τα κριτήρια ESG»