Μετά τα 70 χλμ./ώρα άνοιξε κλιματισμό για να καις λιγότερο!

Μετά τα 70 χλμ./ώρα άνοιξε κλιματισμό για να καις λιγότερο!
Κίνηση μέσα στις πόλεις σημαίνει ανοιχτά παράθυρα, γιατί οι εξωτερικοί θόρυβοι είναι λιγότερο ενοχλητικοί, οπότε η παραμονή στο αυτοκίνητο περισσότερο ευχάριστη.

Κίνηση μέσα στις πόλεις σημαίνει ανοιχτά παράθυρα, γιατί οι εξωτερικοί θόρυβοι είναι λιγότερο ενοχλητικοί, οπότε η παραμονή στο αυτοκίνητο περισσότερο ευχάριστη.

Μετά τα 70 χλμ./ώρα άνοιξε κλιματισμό για να καις λιγότερο!