Ποια είναι η σωστή θέση για την βάση του κινητού;

Ποια είναι η σωστή θέση για την βάση του κινητού;