Τι να πρωτοπούμε, θετικό, για το Ράλλυ Ακρόπολις;

O Τάνακ προσπάθησε όσο μπορούσε να διατηρηθεί κοντά στον Ροβάνπερα, ωστόσο μην μπορώντας να γίνει τόσο ανταγωνιστικός, περιορίστηκε στη δεύτερη θέση.

O Τάνακ προσπάθησε όσο μπορούσε να διατηρηθεί κοντά στον Ροβάνπερα, ωστόσο μην μπορώντας να γίνει τόσο ανταγωνιστικός, περιορίστηκε στη δεύτερη θέση.