Τι να πρωτοπούμε, θετικό, για το Ράλλυ Ακρόπολις;

Ο Οζιέ που προτίμησε ήσυχα να δρέψει τους βαθμούς της 3ης θέσης και να βλέπει ολοκάθαρα πλέον την κατάκτηση ενός ακόμη Παγκόσμιου Τίτλου.

Ο Οζιέ που προτίμησε ήσυχα να δρέψει τους βαθμούς της 3ης θέσης και να βλέπει ολοκάθαρα πλέον την κατάκτηση ενός ακόμη Παγκόσμιου Τίτλου.