Σύστημα Start-Stop: Πολλοί οδηγοί συνεχίζουν να το κλείνουν. Λάθος!

Σύστημα Start-Stop: Πολλοί οδηγοί συνεχίζουν να το κλείνουν. Λάθος!
Σύστημα Start-Stop: Πολλοί οδηγοί συνεχίζουν να το κλείνουν. Λάθος!