Γεμίσαμε ξηλωμένους καταλύτες & φίλτρα DPF: Θα πέσουν ποτέ πρόστιμα;

Όταν τα ακριβά φίλτρα χρειάζονται αλλαγή, η λύση που βρίσκουν πολλοί είναι να τα αφαιρούν τελείως.

Όταν τα ακριβά φίλτρα χρειάζονται αλλαγή, η λύση που βρίσκουν πολλοί είναι να τα αφαιρούν τελείως.