Ποια καινούργια μοντέλα δεν πιάνουν «μία» μπροστά στο δικό σου;

Ποια καινούργια μοντέλα δεν πιάνουν «μία» μπροστά στο δικό σου;