Ήπια υβριδικό, υβριδικό ή Plug-in; Ποιες είναι οι διαφορές τους;

Ήπια υβριδικό, υβριδικό ή Plug-in; Ποιες είναι οι διαφορές τους;