Είσαι σίγουρος πως τα τέλη θα είναι τα ίδια και του χρόνου; 

Είσαι σίγουρος πως τα τέλη θα είναι τα ίδια και του χρόνου;