Θα θέλατε να μοιάζει έτσι το νέο Saab;

Θα θέλατε να μοιάζει έτσι το νέο Saab;
Θα θέλατε να μοιάζει έτσι το νέο Saab;
Θα θέλατε να μοιάζει έτσι το νέο Saab;