Αλλάζεις βενζινάδικο για 2 λεπτά στο λίτρο διαφορά;

Αλλάζεις βενζινάδικο για 2 λεπτά στο λίτρο διαφορά;