Τέλος η παραγωγή του smart EQ ForFour

Τέλος η παραγωγή του smart EQ ForFour
Τέλος η παραγωγή του smart EQ ForFour