Οδηγούμε: Νέα Mercedes EQB

Η σιλουέτα της EQB είναι ίδια με την αυτήν της GLB. Ωστόσο, υπάρχουν μικρές σημαντικές διαφορές που αποκαλύπτουν πως πρόκειται για ένα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο.

Η σιλουέτα της EQB είναι ίδια με την αυτήν της GLB. Ωστόσο, υπάρχουν μικρές σημαντικές διαφορές που αποκαλύπτουν πως πρόκειται για ένα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο.

Η φάσα που ενώνει τα πίσω φώτα χαρακτηρίζει τη σχεδίαση του μοντέλου πίσω.

Η φάσα που ενώνει τα πίσω φώτα χαρακτηρίζει τη σχεδίαση του μοντέλου πίσω.

Οδηγούμε: Νέα Mercedes EQB