Η Renault θα πουλάει μόνο ηλεκτρικά στην Ευρώπη έως το 2030

Η Renault θα πουλάει μόνο ηλεκτρικά στην Ευρώπη έως το 2030