Περιφ. Αττικής: Αναβαθμίζεται ο ηλεκτροφωτισμός του οδικού δικτύου

Περιφ. Αττικής: Αναβαθμίζεται ο ηλεκτροφωτισμός του οδικού δικτύου