Γιατί η μάρκα με μεγάλα γράμματα στο πίσω μέρος επιστρέφει;

Γιατί η μάρκα με μεγάλα γράμματα στο πίσω μέρος επιστρέφει;