Ποιο αργό αμάξι χαιρόσουν να οδηγείς γρήγορα;

Ποιο αργό αμάξι χαιρόσουν να οδηγείς γρήγορα;