5 πράγματα για το νέο Lexus NX

5 πράγματα για το νέο Lexus NX
«Χτισμένο» σχεδόν από το μηδέν, το ιαπωνικό D-SUV έχει καινούργια μέρη σε ποσοστό 95%, εξασφαλίζοντας καλύτερη στρεπτική ακαμψία και βελτιωμένη απόκριση.

«Χτισμένο» σχεδόν από το μηδέν, το ιαπωνικό D-SUV έχει καινούργια μέρη σε ποσοστό 95%, εξασφαλίζοντας καλύτερη στρεπτική ακαμψία και βελτιωμένη απόκριση.