Θέλει μεγάλο λεβιέ το αυτόματο στο κέντρο της κονσόλας;

Θέλει μεγάλο λεβιέ το αυτόματο στο κέντρο της κονσόλας;