Εσύ θα πάρεις ξανά Lancia έτσι απλά, χωρίς να έλειψε ποτέ;

Εσύ θα πάρεις ξανά Lancia έτσι απλά, χωρίς να έλειψε ποτέ;