Δοκιμή: Peugeot 308 βενζίνης με 130 PS

Το μπροστινό μέρος θα υπακούσει πλήρως στις εντολές και θα στρίψει στο σημείο που στοχεύσατε, χωρίς να ανοίξει την τροχιά του με το πίσω μέρος να ακολουθεί πιστά τη γραμμή που χαράξατε.

Το μπροστινό μέρος θα υπακούσει πλήρως στις εντολές και θα στρίψει στο σημείο που στοχεύσατε, χωρίς να ανοίξει την τροχιά του με το πίσω μέρος να ακολουθεί πιστά τη γραμμή που χαράξατε.

Δοκιμή: Peugeot 308 βενζίνης με 130 PS