Ποια κακή συνήθεια βλέπεις στο δρόμο και σε κάνει «φουρνέλο»;

Σου χώνεται μπροστά στο φανάρι ο Ελληνάρας.

Σου χώνεται μπροστά στο φανάρι ο "Ελληνάρας".