363 παραβάτες της ΛΕΑ: Ξήλωμα πινακίδες & 2 μήνες άδεια-δίπλωμα

363 παραβάτες της ΛΕΑ: Ξήλωμα πινακίδες & 2 μήνες άδεια-δίπλωμα