Τι είχε το παλιό σου αμάξι που δεν έχει το καινούργιο και σου λείπει;

Τι είχε το παλιό σου αμάξι που δεν έχει το καινούργιο και σου λείπει;