Νέο Citroen 2CV: Γιατί να μην επιστρέψει ως ηλεκτρικό;

Νέο Citroen 2CV: Γιατί να μην επιστρέψει ως ηλεκτρικό;
Νέο Citroen 2CV: Γιατί να μην επιστρέψει ως ηλεκτρικό;
Νέο Citroen 2CV: Γιατί να μην επιστρέψει ως ηλεκτρικό;