Ηλεκτρικά: Σε λειτουργία η πλατφόρμα Μ.Υ.Φ.Α.Η.

Ηλεκτρικά: Σε λειτουργία η πλατφόρμα Μ.Υ.Φ.Α.Η.