Ξέρεις που χρησιμεύει αυτή η σχισμή στα αυτοκίνητα;

Ξέρεις που χρησιμεύει αυτή η σχισμή στα αυτοκίνητα;
Περνάει απαρατήρητη αλλά η σχισμή αυτή είναι πολύ πρακτική.

Περνάει απαρατήρητη αλλά η σχισμή αυτή είναι πολύ πρακτική.

Ξέρεις που χρησιμεύει αυτή η σχισμή στα αυτοκίνητα;