Στη φάκα σπείρα με εισαγόμενα μεταχειρισμένα που «γυρνούσε» χιλιόμετρα

Στη φάκα σπείρα με εισαγόμενα μεταχειρισμένα που «γυρνούσε» χιλιόμετρα
Η 11μελής εγκληματική οργάνωση έκανε τουλάχιστον 108 εισαγωγές και εμπορίες οχημάτων, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος που ξεπερνά τις 550.000 ευρώ.

Η 11μελής εγκληματική οργάνωση έκανε τουλάχιστον 108 εισαγωγές και εμπορίες οχημάτων, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος που ξεπερνά τις 550.000 ευρώ.