Στη φάκα σπείρα με εισαγόμενα μεταχειρισμένα που «γυρνούσε» χιλιόμετρα