Παγκόσμια Ημέρα Σκαραβαίου: Γέμισε «σκαθάρια» το κέντρο της Θεσσαλονίκης

Παγκόσμια Ημέρα Σκαραβαίου: Γέμισε «σκαθάρια» το κέντρο της Θεσσαλονίκης
Παγκόσμια Ημέρα Σκαραβαίου: Γέμισε «σκαθάρια» το κέντρο της Θεσσαλονίκης
Παγκόσμια Ημέρα Σκαραβαίου: Γέμισε «σκαθάρια» το κέντρο της Θεσσαλονίκης