Λιμουζίνες Mercedes που «καίνε» σαν μικρά αυτοκίνητα

Λιμουζίνες Mercedes που «καίνε» σαν μικρά αυτοκίνητα
Λόγω της μικρής χωρητικότητας της μπαταρίας των EQ Power μοντέλων, οι χρόνοι φόρτισης μειώνονται αισθητά, γεγονός που εξυπηρετεί τους κατόχους που μπορούν να «πριζώσουν» στον χώρο εργασία τους.

Λόγω της μικρής χωρητικότητας της μπαταρίας των EQ Power μοντέλων, οι χρόνοι φόρτισης μειώνονται αισθητά, γεγονός που εξυπηρετεί τους κατόχους που μπορούν να «πριζώσουν» στον χώρο εργασία τους.

H ψηφιακή υπηρεσία Mercedes Me Charge συνδέεται με ένα από τα πιο εκτεταμένα δίκτυα φόρτισης στον κόσμο, το οποίο περιλαμβάνει σήμερα περισσότερους από 600.000 σταθμούς φόρτισης (AC και DC) σε 31 χώρε

H ψηφιακή υπηρεσία Mercedes Me Charge συνδέεται με ένα από τα πιο εκτεταμένα δίκτυα φόρτισης στον κόσμο, το οποίο περιλαμβάνει σήμερα περισσότερους από 600.000 σταθμούς φόρτισης (AC και DC) σε 31 χώρες.