Έρχεται το τέλος του Golf;

Έρχεται το τέλος του Golf;