Τι είναι η απενεργοποίηση κυλίνδρων και το «coasting»;

H απενεργοποίηση κυλίνδρων είναι μια έξυπνη τεχνολογία εξοικονόμησης καυσίμου που εφαρμόζεται πλέον σε κινητήρες με 3 έως 12 κυλίνδρους.

H απενεργοποίηση κυλίνδρων είναι μια έξυπνη τεχνολογία εξοικονόμησης καυσίμου που εφαρμόζεται πλέον σε κινητήρες με 3 έως 12 κυλίνδρους.