Η Volkswagen ιδρύει ειδικό τμήμα για ηλεκτρικά και αυτόνομα!

Η Volkswagen ιδρύει ειδικό τμήμα για ηλεκτρικά και αυτόνομα!