Βλέπεις ηλεκτρικό και σε πιάνει άγχος ότι θα μείνει από μπαταρία;

Βλέπεις ηλεκτρικό και σε πιάνει άγχος ότι θα μείνει από μπαταρία;