Τι θα έλεγες για μια Ford Mustang SUV σε βενζίνη;

Ανεξάρτητο ψηφιακό σχέδιο που δείχνει πως θα μπορούσε να μοιάζει μια θερμική Mustang σε αμάξωμα SUV.

Ανεξάρτητο ψηφιακό σχέδιο που δείχνει πως θα μπορούσε να μοιάζει μια θερμική Mustang σε αμάξωμα SUV.

Τι θα έλεγες για μια Ford Mustang SUV σε βενζίνη;