Τι παθαίνει ένα αυτοκίνητο όταν το χτυπάει κεραυνός;

Τι παθαίνει ένα αυτοκίνητο όταν το χτυπάει κεραυνός;
Τι παθαίνει ένα αυτοκίνητο όταν το χτυπάει κεραυνός;
Τι παθαίνει ένα αυτοκίνητο όταν το χτυπάει κεραυνός;