Νέα εποχή με νέο λογότυπο για τη Citroen!

Νέα εποχή με νέο λογότυπο για τη Citroen!
Νέα εποχή με νέο λογότυπο για τη Citroen!
Νέα εποχή με νέο λογότυπο για τη Citroen!