Όλα καίνε λίγο στο ταξίδι. Στην πόλη όμως τι γίνεται;

Όλα καίνε λίγο στο ταξίδι. Στην πόλη όμως τι γίνεται;