Τα πρώτα αποτελέσματα της «Ελληνογερμανικής Αγωγής» στο «F1 in Schools»

Τα πρώτα αποτελέσματα της «Ελληνογερμανικής Αγωγής» στο «F1 in Schools»