Με ποιο βενζινάτο θα «τσουλάς» όταν κυκλοφορούν μόνο ηλεκτρικά;

Με ποιο βενζινάτο θα «τσουλάς» όταν κυκλοφορούν μόνο ηλεκτρικά;