Καινούργια BMW M4 CSL με 551 PS ή τη «γριά» M3 CSL του 2004 με 360 PS;

Καινούργια BMW M4 CSL με 551 PS ή τη «γριά» M3 CSL του 2004 με 360 PS;
Καινούργια BMW M4 CSL με 551 PS ή τη «γριά» M3 CSL του 2004 με 360 PS;
Καινούργια BMW M4 CSL με 551 PS ή τη «γριά» M3 CSL του 2004 με 360 PS;