Ρεύμα σε τιμή προ κρίσης! Θα κάνουμε Χριστούγεννα με 6 cents/kWh;

Με τις νέες τιμές ρεύματος που ανακοίνωσαν οι πάροχοι για το Δεκέμβριο μπορεί να δούμε τιμή κιλοβατώρας ακόμα και πριν από την κρίση.

Με τις νέες τιμές ρεύματος που ανακοίνωσαν οι πάροχοι για το Δεκέμβριο μπορεί να δούμε τιμή κιλοβατώρας ακόμα και πριν από την κρίση.