Πέταξες χαρτάκι διοδίων ή τσιγάρο από το αμάξι; Καμπάνα μέχρι 5.000€

Πέταξες χαρτάκι διοδίων ή τσιγάρο από το αμάξι; Καμπάνα μέχρι 5.000€