Και όμως τα MINI στην ταινία Italian Job ήταν… με μπαταρίες!

Και όμως τα MINI στην ταινία Italian Job ήταν… με μπαταρίες!
Καθένα από τα 3 MINI, απέκτησε μια μεγάλη μπαταρία στο χώρο που βρισκόταν το πίσω κάθισμα.

Καθένα από τα 3 MINI, απέκτησε μια μεγάλη μπαταρία στο χώρο που βρισκόταν το πίσω κάθισμα.

Και όμως τα MINI στην ταινία Italian Job ήταν… με μπαταρίες!